Рея МП е създадена през 1994 година и е официален партньор и представител на водещи производители на продукти, намиращи приложение в практически всеки сектор на индустрията. Имаме централи в София, Талин и Вилсхофен ан дер Донау, както и офиси в Рига, Вилнюс, Атина, Мюнхен, Загреб, Мадрид, Белград, Букурещ, Истанбул и Кейп Таун.

Основните дейности на компанията обхващат доставка, поддръжка, реконструкция и сервиз на компоненти и системи за контрол и автоматизация на индустриални процеси, трансмисии и задвижвания за кари и строителна механизация, системи за климатизация и отопление за автомобили и специално оборудване, както и продукти за повишаване на комфорта в автомобили, превозни средства за отдих и плавателни съдове.

Рея МП ИндъстриАД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP002-2.073-2655-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

София, 6.7.2020

„Рея МП Индъстри” АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2655-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 6.7.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.