Μηχανές Επεξεργασίας Μετάλλων

Η ΡΕΑ ΜΠ είναι εταίρος του ομίλου Burghardt + Schmidt Group, με τις εταιρείες Burghardt + Schmidt και Schnutz. Ο κατάλογος προϊόντων τους περιλαμβάνει τα εξής:

  • Γραμμές κοπής ακρίβειας
  • Γραμμές εφελκυσμού-κάμψης-εξομάλυνσης
  • Γραμμές στοίβαξης
  • Μηχανισμούς περιέλιξης
  • Γραμμές εξομάλυνσης ακριβείας
  • Γραμμές κοπής σε επιθυμητό μήκος
  • Γραμμές κοπής άκρων

Επιλέξτε παρακάτω για να δείτε τα αντίστοιχα γενικά φυλλάδια.

Οι εταίροι μας στις Μηχανές Επεξεργασίας Μετάλλων

Η Burghardt + Schmidt είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς και είναι γνωστή από το 1945 για τα υψηλά πρότυπα ακρίβειας στην κοπή και εξομάλυνση, όπως και για την παραγωγή λεπτών μεταλλικών ταινιών.

Η Schnutz είναι θυγατρική της Burghardt + Schmidt. Η εταιρεία εξειδικεύεται στις μονάδες εξομάλυνσης υψηλής απόδοσης. Η Schnutz σχεδιάζει και κατασκευάζει τέτοιες μονάδες για περισσότερα από 100 χρόνια.