Συστήματα Ελασματουργίας

Η ΡΕΑ ΜΠ παρέχει λύσεις για οδήγηση ταινίας, κέντρωση, τύλιγμα και ξετύλιγμα σε έλαστρα. Προσφέρουμε επίσης συστήματα για διαρκή διασφάλιση μετρήσεων και ποιότητας.

Επιλέξτε μια κατηγορία προϊόντων για να δείτε τον σχετικό κατάλογο.

Οι εταίροι μας στα Συστήματα Ελασματουργίας

Η EMG είναι κορυφαία Γερμανική εταιρεία κατασκευής συστημάτων ελέγχου θέσης και οδήγησης της ταινίας σε γραμμές επεξεργασίας ταινιών. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης εξοπλισμό για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των διεργασιών συνεχούς παραγωγής στη μεταλλουργία.

Η Shapeline είναι προμηθευτής συστημάτων μέτρησης επιπεδότητας στον κλάδο του χάλυβα και των μετάλλων παγκοσμίως. Η Shapeline δημιουργεί όφελος για τους πελάτες μέσα από τον συνδυασμό μοναδικής τεχνολογίας και δεξιοτήτων. Τα συστήματα μέτρησης επιπεδότητας σε γραμμές παραγωγής, επιτρέπουν γρήγορη και ακριβή λήψη αποφάσεων, 100% αυτόματη διασφάλιση ποιότητας, καθώς και βελτίωση και έλεγχο των διεργασιών.