Fluīdu vadība

Kontrolierīcēm un mērierīcēm ir galvenā loma mūsdienu mašīnu un iekārtu pareizas un uzticamas darbības nodrošināšanā. Mēs izplatām plašu produktu klāstu, kas nodrošina drošu, sistemātisku un uzticamu fluīdu vadību.

Lūgums izvēlēties produktu grupu, lai piekļūtu attiecīgajam katalogam.

Mūsu partneri fluīdu vadības jomā

Barksdale izstrādā un ražo kontroles un mērīšanas komponentes un sistēmas fluīdiem un gāzei. Mehānisko un elektronisko mērījumu un kontroles jomā Barksdale produkti izceļas ar to augsto kvalitāti un uzticamību. Barksdale izstrādā uz nākotni vērstus visaptverošus risinājumus jau vairāk par 30 gadiem.