Контрола на флуиди

Контролните и мерни апарати се исклучително важни за правилно функционирање на модерните машини и опрема. Го доставуваме богатиот спектар на производи, кои jа обезбедуваат безопасна, систематска и сигурна контрола на работниве флуиди.

Ве молиме jа изберете групата на производите за да го видите и соодветниот каталог.

Нашите партнери во контролата на флуидиве

Barksdale конструира и произведува контролни и мерни компоненти и системи за флуиди и гасови. Производите на Barksdale во областа на механичкото и електронска мерење и контролата са се докажале со висок квалитет и сигурност. Веќе повеќе од 30 години Barksdale развива комплетни решенија, кои се ориентирани кон барањата на иднината.