Машини за обработка на метали

Рея МП е партнер на Burghard + Schmidt Group – компаниите Burghardt + Schmidt и Schnutz. Нивната производна програма ги вклучуваа:

  • Линии за фин надолжен раскроj
  • Линии за зацрвстување преку виткање-истегнување
  • Линии за пакување
  • Намоталки со кормилари
  • Линии за фино зацрвстување
  • Линии за надолжен раскроj
  • Линии за страничен раскроj

Овде можете да ги видите нашите општи брошури.

Нашите партнери во машините за обработка на метали

Burghardt + Schmidt е компанија со меѓународен опсег. Уште од 1945 година е позната со највисоко ниво на прецизност во надолжен разкроj и зацрвстување – исто за тенки и деликатни материјали.

Schnutz е подружница на Burgardt + Schmidt Компанијата е специјализирана за поизводство на линии за зацрвстување со голем капацитет, кои се произведуваат повеќе од 100 години.