Системи за валцово производство

Рея МП обезбедува решенија за позициониране, израмнување, намотување и размотуване во валцово производство. Нудиме и системи за континуирано мерење и осигурување на квалитетот.

Ве молиме jа изберете групата на производите за да го видите и соодветниот каталог.

Нашите партнери во системите за валцово производство

EMG e водечки германски производител на системи за позиционирање и водење на материјалот во работилници за валцово производство. Компанијата jа произведува и опремата за следење и обезбедување на квалитетот во континуирани металуршки производства.

Shapeline е снабдувач на системи за мерење на плоскостност за глобалната металуршка индустрија .Фирмата jа обезбедува драгоцена предност за клиентите кои имаат корист од уникатната технологија, знаење и искуство во оваа сфера. Системите за мерење на плоскостност овозможуваат брза и точна реакција и 100% автоматски обезбедување на квалитетот, подобрување на производствениот процес и контролата.