Управување на протокот

За обезбедување на прецизно и сигурно управување на протокот, ние нудиме исклучително широк спектар за топчести вентили за висок притисок со рачен, пневматски, електричен или хидрауличен погон.

Ве молиме jа изберете групата на производите за да го видите и соодветниот каталог.

Нашите партнери во управувањето на протокот


Повеќе од 50 години германскава фирма Pister испорачува на своите клиенти низ светот напредните решенија во броjниве сектори за прилажување на флуидна технологија. Компанијата со нејзините 130 вработени припаѓа на водечките производители на спирачки вентили и вентили за регулирање за висок притисок, топчести вентили од нерѓосувачки челик, вентили за прирабнички фитинг, колектори, мултиконекторни системи, блок-вентили за сите сектори на индустријата.

Rotork Sweden AB e ново име на Remote Control Sweden AB. Фирмата ги конструира, произведува и испорачува висококвалитетни активатори за стандардни и специјални вентили. Компанијата има повеќе од 50 години искуство во пневматски, хидраулични и електрични погони. Сите производи ги задоволуваат највисоките барања за оперативна безбедност, функционалност и долг рок на употреба.