Филтрација

Рея МП е лидер во индустриската филтрација и анализата на флуиди хидраулични и за подмачкување. Ние ги доставуваме филтрите Filtration Group и Eaton, филтер-елементи и лабораторискава опрема за анализа на чистота.

Ве молиме jа изберете групата на производите за да го видите и соодветниот каталог.

Нашите партнери во филтрација

Filtration Group (former Mahle Industrial Filtration) – водечки производител специјализиран во чистење и обработка на индустриски масла, течности за подмачкување, воздух и вода. Нуди ги на своите клиенти специјално развиени за нив компоненти и инженерски решенија.

Eaton e водечки светски производител на хидраулични компоненти и системи за индустриски и мобилни машини, исто и за авијацијата. Секторот „Филтрирање” го вклучува брендот Internormen – за производи за филтрација во областа на хидраулика.