Filtrim

Rhea MP është lidere në filtrimin industrial dhe në analizimin e fluideve hidraulike dhe lubrifikuese. Ne furnizojmë filtra Filtration Group dhe Eaton, elemente filtrash dhe pajisje laboratorike për analizimin e pastërtisë.

Për të parë katalogun përkatës, Ju lutemi, zgjidhni grupin e produkteve.

Partnerët tanë në fushën e filtrimit

Filtration Group (former Mahle Industrial Filtration) është një prodhues prijës, specialzuar në pastrimin dhe përpunimin e vajrave industriale, fluideve lubrifikuese, ajrit dhe ujit. Klientëve të saj firma u ofron komponente dhe zgjidhje inxhinjerike, të punuara posaçerisht për ta.

Eaton është ndër prodhuesit kryesorë botërorë të komponenteve dhe sistemeve hidraulike për makina industriale dhe mobile si dhe për aviacionin. Biznesi i Eaton-it në fushën e filtrimit përfshin markën Internormen për produkte filtrimi në fushën e hidraulikës.