Kontroll i fluideve

Pajisjet matëse- kontrolluese janë tëpër të rëndësishme për funksionimin e drejt të Makinarive dhe pajisjeve moderne, që sigurojnë një kontroll të sigurt dhe sistematik të fluideve punuese.

Për të parë katalogun përkatës, Ju lutemi, zgjidhni grupin e produkteve

Partnerët tanë në kontrollin e fluideve

Barksdale projekton dhe prodhon komponente dhe sisteme matëse-kontrolluese për gaze dhe fluide. Në fushën e matjes dhe të kontrollit mekanik dhe elektronik produktet e Barksdale-së kanë provuar cilësinë dhe sigurinë e tyre të lartë. Tashmë më shumë se 30 vjet Barksdale përpunon projekte zhvillimi të orientuara drejt kërkesave të së ardhmes.