Makina për përpunimin e metalit

Rhea MP është partnere e shoqërive Burghard+ Schmidt Group – programi i prodhimit i të cilave përfshin:

  • Linja për prerje precize gjatësore
  • Linja rregulluese  nëpërmjet lakimit dhe tendosjes
  • Linja e paketimit
  • Bobina me drejtim
  • Linja precize për rregullim të drejtësisë
  • Linja për prerjen gjatësore
  • Linja për prerjen anasore.

Këtu mund të shihni broshurat tona të përbashkëta

Partnerët tanë në makinat e përpunimit të metaleve

Burghardt+Schmidt është shoqëri me aktivitet ndërkombëtar. Që prej vitit 1945 njihet me nivelin më të lartë të saktësisë precize në prerjen gjatësore e të drejtë- gjithashtu edhe për materiale shumë të holla dhe delikate.

Schnutz është firmë bijë e shoqërisë Burghardt+Schmidt. Firma është specializuar në prodhimin e linjave që e përpunojnë metalin në trajtë drejtvizore, me kapacitet të madh, të cilat i prodhon më shumë se 100 vjet.