Menaxhim i rrymës

Për sigurimin e menaxhimit të sakt e të sigurt të rrymës në ofrojmë një gamë shumë të gjërë valvulash sferike për tension të lartë me aktivizim pneumatik, elektrik, hidraulik ose me dorë.

Për të parë katalogun përkatës, Ju lutemi, zgjidhni grupin e produkteve.

Partnerët tanë në menaxhimin e rrymës


Më shumë se 50 vjet prodhuesi gjerman Pister u ofron klientëve të vetë nëpër botë zgjidhje moderne në sferat e shumta të teknologjisë së fluideve. Shoqëria dhe 130 nëpunësit e saj i përket prodhuesve prijës të ventileve ndaluese dhe rregulluese për tension të lartë, të valvulave sferike prej çeliku të pandryshkueshëm, valvulave për montim me disqe, kolektorë, të sistemeve multi-konektorësh, blloqe valvulash për të gjitha sektoret e industrisë.

Rotor Sweden AB është emri i ri i Firmës Remote Control Sweden AB. Ajo bën konstruksionet, prodhon dhe furnizon aktivizues të cilësisë së lartë për ventile standarte dhe speciale. Shoqëria ka një përvojë më se 50 vjeçare në sferën e aktivizesve pneumatik, hidraulik dhe elektrik. Të gjitha produktet u përgjigjen kërkesave të larta për siguri operative, funksionalitet dhe një jetë të gjatë shfrytëzimi.