Menaxhimi i shkëmbimit të nxehtësisë

Ne furnizojmë një gamë të gjërë shkëmbyesish nxehtësie me pllakëza, me tuba (hibride) dhe me ajër për fluide hidraulike.

Për të parë katalogun përkatës, Ju lutemi, zgjidhni grupin e produkteve.

Partneri ynë në menaxhimin e shkëmbimit të nxehtësisë

Universal Hydraulik është prodhuese gjermane të shkëmbyesve të nxehtësisë për sisteme hidraulike. Shoqëria respekton sandarte rigoroze të cilësisë në prodhimin e ftohësve. Shkëmbyesit e nxehtësisë ofrohen si produkte standarte, ashtu dhe si produkte të punuara posaçerisht në përputhje me dëshirën e klientit.