Rhea MP është themeluar në vitin 1994 dhe është partnere dhe përfaqësuese zyrtare e prodhuesve prijës të produkteve që gjejnë aplikim praktikisht në çdo sektor të industrisë. Kemi ofis-centrale në Sofje, Talin dhe Vils׳hofenan der Donau si dhe zyra në Riga, Viilnys, Athinë, Munih, Zagreb, Madrid, Beograd, Bukuresht dhe Kejptaun.

Veprimtaritë kryesore të shoqërisë përfshijnë furnizim, mirëmbajtje,rikonstruim dhe serviz të komponenteve e sistemeve për kontroll dhe automatizim të proceseve industriale, të trnasmisioneve dhe aktivizuesve për motokaro dhe për makinat e ndërtimit, të sistemeve për klimatizim dhe ngrohje të automobilave dhe të pajisjeve speciale, si dhe të produkteve për rritjen e komfortit në automobilat, në mjetet e transpsortit për pushim dhe në enët lundruese.