Sisteme për prodhim të petëzuar

Rhea MP ofron zgjidhje për pozicionim, centrim, pështjellim dhe shpështjellim në petëzimin. Propozojmë dhe sisteme të matjes dhe sigurimit të pandërprer të cilësisë.

Për të parë katalogun përkatës, Ju lutemi, zgjidhni grupin e produkteve

Partnerët tanë në sistemet e petëzimit

EMG është prodhuese prijëse gjermane e sistemeve të pozicionimit dhe bartjen e materialit në repartet e petëzimit. Shoqëria prodhon pajisje për mbikëqyrje dhe sigurim të cilësisë në metalurgjinë me cikël të pandërprer të prodhimit.

Shapeline është furnizuese e sistemeve për matjen e rrafshit të artikujve për industrinë globale metalurgjike. Firma u siguron klientëve të vetë një përparësi të vlefshme, që mund të përfitojnë nga teknologjia unikale, dituritë dhe përvoja në këtë sferë. Sistemet e matjes së rrafshit lejojnë reagim të shpejt e të sakt si dhe 100% siguri automatike të cilësisë dhe përmirësim të procesit prodhues dhe kontrollit.