Teknika për klimatizim dhe komfort

Rhea MP është specialiste e afirmuar në ngrohjen, klimatizimin, ftohjen, ngrirjen dhe ventilimin në mjetet e transportit, në enët lundurese, në veturat dhe makinat speciale. Në ofrojmë një larmi shumë të madhe produktesh që sigurojnë konmfort suplementar në automobila, vetura për turizëm dhe shtëpi mobile (karavane). Jemi partnere e besuar e industrisë farmaceutike dhe distributimit, ku njihemi si furnizues stabil i zgjidhjeve të cilësisë së lartë në transportimin e produkteve mjekësore që varen nga temperatura.

Për të parë katalogun përkatës, Ju lutemi, zgjidhni grupin e produkteve.

Partnerët tanë në teknikën e klimatizimit dhe komfortit

Qysh prej themelimit të tij në vitin 1901 Grupi i menaxhuar familjarisht Webasto Grup nga Shtokdorf/Munih ofron standarte gjithnjë e më të reja. Specializimi kryesor i firmës përfshin përpunimin dhe prodhimin e konstruksioneve komplete të tipit kabrio dhe tavane /kupola/ për vetura si dhe sisteme ngrohëse, ftohëse dhe sisteme të ventilimit për vetura dhe kamionë, për mjete speciale të transportit, karavane dhe enë lundruese. Përveç kësaj shoqëria ofron ngrohës autonomë dhe baxha për montim nga klienti.

Shoqëria suedeze Dometic ofron në treg një program komplet produktesh ndër të cilat janë:kondicionerë, frigoriferë, tenda, soba, vegla sanitarike, llampa, gjeneratorë, dritare, dyer etje. Për sigurimin e komfortit dhe sigurisë larg shtëpisë – në karavanën, në veturat për turizëm, në jahtin ose në automobilin.