Upravljanje protokom

Radi obezbeđenja preciznog i pouzdanog upravljanja protokom nudimo izuzetno široku lepezu loptastih ventila za visoki pritisak sa ručnim, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim pogonom.

Molimo, izaberite grupu proizvoda da biste videli odgovarajući katalog.

Naši partneri u upravljanju protokom


Preko 50 godina nemačka firma Pister isporučuje klijentima širom sveta moderna rešenja za brojne sfere tehnologije flujida. Kompanija sa 130 zaposlenih deo je vodećih proizvođača zaustavnih i regulirajućih ventila za visoki pritisak, loptastih ventila od nerđajućeg čelika, ventila za prirubnički montažu, kolektora, multikonektornih sistema, blok klapni za sve grane industrije.
.

Rotork Sweden AB je novo ime Remote Control Sweden AB. Firma konstruiše, proizvodi i isporučuje visokokvalitetne pogone za standardne i specijalne ventile. Kompanija ima preko 50 godina iskustva u pneumatskim, hidrauličkim i električnim pogonima. Svi proizvodi zadovoljavaju visoke zahteve operativne pouzdanosti, funkcionalnosti i imaju dug radni vek.